GDPRPRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL COLECTATE PRIN WWW.OPTINOSTRA.RO

Potrivit dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 aplicabil din 25 mai 2018, SC OptiNostra SRL, cu sediul in Calea Vitan nr 23 c, Sector 3, București, 031281, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J 40/5075/2011, Cod Unic de Inregistrare RO28389227 (denumita in continuare “OPTINOSTRA”). are obligatia de a administra, in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati prin intermediul WWW.OPTINOSTRA.RO

 1. Ce date personale prelucram si cum le colectam?

Colectam, prelucram si stocam datele personale necesare stabilirii unei programari, furnizarii unor informatii sau pentru a solutiona orice solicitare adresata OPTINOSTRA prin intermediul paginii web WWW.OPTINOSTRA.RO. Astfel, in vederea indeplinirii scopului anterior mentionat, colectam urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail, numar de telefon.

Datele personale sunt colectate prin intermediul paginii web WWW.OPTINOSTRA.RO la momentul la care dumneavoastra adresati o solicitare clinicii noastre prin intermediul formularului de contact.

Datele cu caracter personal colectate de OPTINOSTRA prin intermediul paginii web WWW.OPTINOSTRA.RO  pot fi prelucrate si pentru realizarea urmatoarele scopuri:

 • Administrarea si intretinerea website-ului, imbunatatirea experientei de navigare oferite pe site, a diverselor analize sau raportari privind modul de functionare al website-ului sau a preferintelor sau intereselor personale ale vizitatorilor website-ului;
 • Pentru a identifica sau remedia problemele tehnice de functionare a website-ului;
 • Pentru securitate (pentru a pastra acest site securizat impotriva fraudei) si pentru protejarea drepturilor si intereselor Atena Medical Center si ale partenerilor colaboratori, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul UE nr. 679/2016.

 1. Cum prelucram datele personale?

Prelucram datele personale colectate doar pentru scopuri legitime, respectiv in scopul de a raspunde solicitarilor adresate de catre dumneavoastra in legatura cu serviciile prestate de catre OPTINOSTRA, in scopul informarii dumneavoastra cu privire la serviciile si produsele furnizate si/sau a programarilor efectuate, precum si in scop de marketing. Prelucrarea datelor este realizata intodeauna in baza solicitarilor pe care ni le-ati adresat, prin inregistrarea pe WWW.OPTINOSTRA.RO, avand in vedere interesul nostru legitim si in baza consimtamantului dumneavoastra. 

 1. Cui mai putem divulga datele tale personale?

OPTINOSTRA comunica datele personale catre alti terti doar in vederea indeplinirii obligatiilor asumate fata de dumneavoastra, respectiv subcontractorilor cu care are incheiate contracte in acest sens, acestia avand la randul lor obligatia legala de a respecta securitatea si confidentialitate datelor personale.

OPTINOSTRA mai poate dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal in masura in care suntem obligati sa facem acest lucru prin lege, la solicitarea organelor fiscale sau a altor autoritati competente de control.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate in state din afara Uniunii Europene.

 1. Cat timp prelucram datele personale?

OPTINOSTRA va prelucra datele personale pentru perioada necesara indeplinirii scopului pentru care acestea au fost colectate, in acord cu prevederile legale existente. In cazul in care prelucrarea acestora este efectuata strict in scopuri pentru care este necesar acordul dumneavoastra, OPTINOSTRA le va prelucra pana la momentul la care dumneavoastra va veti exprima dezacordul in acest sens.

 1. Care sunt drepturile tale si cum pot fi exercitate?  

Dreptul la informare sau Dreptul de acces – aveti dreptul de a obtine din partea OPTINOSTRA o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si la urmatoarele informatii:

 • scopurile prelucrarii;
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal au fost sau urmeaza sa fie divulgate;
 • acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
 • existenta dreptului de a solicita OPTINOSTRA rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii;
 • dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.

Dreptul la rectificare – aveti dreptul de a obtine de la OPTINOSTRA, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele dumneavoastra, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – aveti dreptul de a solicita OPTINOSTRA stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, iar societatea noastra are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, in conformitate cu legea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea lor;
 • va opuneti prelucrarii datelor cu caracter personal, in conformitate cu legea;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

In cazul in care OPTINOSTRA a facut publice datele cu caracter personal si este obligata sa le stearga, tinand seama de tehnologia disponibila si de costul implementarii, va lua masuri rezonabile, inclusiv masuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucreaza datele cu caracter personal ca ati solicitat stergerea oricaror linkuri catre datele dumneavostra sau a oricaror copii sau reproduceri ale acelor date cu caracter personal.

Datele dumneavoastra cu caracter personal nu pot fi sterse in masura in care prelucrarea este necesara:

 • pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul legii sau pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale;
 • din motive de interes public in domeniul sanatatii publice;
 • in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in masura in care dreptul la stergerea datelor este susceptibil sa faca imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea obiectivelor prelucrarii respective;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor personale in cazul in care: contestati inexactitatea datelor, prelucrarea este ilegala si va opuneri stergerii datelor, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor, OPTINOSTRA nu mai are nevoie de datele dumeavoastra personale in scopurile prevazute mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, precum si in alte cazuri prevazute de lege.

Dreptul de opozitie – in orice moment, aveti dreptul de va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii in temeiul legii a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri. OPTINOSTRA nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care demonstram ca avem motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de va opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct.

In cazul in care va opuneti prelucrarii in scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate in acest scop.

Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.

Dreptul de a depune plangere – atunci cand considerati ca datele cu caracter personal sunt prelucrate in mod nelegal de catre OPTINOSTRA, va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente.

Dreptul de retragere a consimtamantului acordat in vederea prelucrarii datelor personale – aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului dat inainte de retragerea acestuia. Retragerea consimtamantului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

7.       Cui va puteti adresa in vederea exercitarii drepturilor dumneavoastra

Pentru exercitarea oricarui drept dintre cele enumerate anterior ne puteti contacta la urmatoarele date de contact:

SC OptiNostra SRLcu sediul in Calea Vitan nr 23 c, Sector 3, București, 031281, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J 40/5075/2011, Cod Unic de Inregistrare RO28389227.

Telefon: 0735.222.555, email: office@optinostra.ro

8.       Cum protejam datele cu caracter personal?

OPTINOSTRA pune in aplicare masuri de siguranta administrative, tehnice si organizatorice pentru a proteja datele pe care ni le furnizati impotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterarii, accesarii, comunicarii sau utilizarii in alte scopuri.

Actualizam si testam tehnologia noastra de securitate in mod continuu.

Restrictionam accesul la datele dumneavoastra personale doar acelor angajati care trebuie sa cunoasca acele informatii pentru a va oferi servicii. In plus, instruim angajatii nostri cu privire la importanta confidentialitatii si mentinerea confidentialitatii si securitatii informatiilor dumneavoastra.

9.       Putem modifica declaratia noastra de confidentialitate?

Continutul acestei Politici de confidentialitate poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite in pagina pe care o vizualizati la acest moment. Versiunea revizuita intra in vigoare la data publicarii pe pagina noastra web. Responsabilitatea de a verifica continutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recenta versiune a acestui document va revine in totalitate. Va recomandam sa vizitati frecvent aceasta sectiune pentru informare.